Latex

Den latex som används i de allra flesta latexkläder är ett naturmaterial. Som många andra naturmaterial innehåller det protein.

Allergi

Uppskattningsvis 1-6% av befolkningen utvecklar allergi mot proteinet i naturgummi (siffran varierar beroende på var du läser informationen, men upp till 6% är den högsta siffra vi har läst).

Hur allergin ter sig varierar något. Vi vill inte utge oss för att vara kapabla att ge några medicinska råd, så vi föreslår att du som vill veta mer letar efter information hos källor du finner pålitliga, och föreslår att du som tror att du kan ha latexallergi kontaktar sjukvården för mer kvalificerad hjälp än vi kan ge!

Mer

Astma- och allergiförbundet har en sida om latexallergi.